Reizen met BARvervoer

Home > Reizen met BARvervoer

Reizen met BARvervoer

Regiotaxi BAR

Munckhof Taxi B.V. is de contracthou­der voor Regiotaxi BAR. Dit houdt in dat Munckhof een contract heeft gesloten met de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor het reserveren en uitvoeren van het regiotaxivervoer. Na het reserve­ren van een rit zorgt Munckhof er­voor dat de rit wordt uitgevoerd door Munckhof Taxi of door een andere lokale taxivervoerder.

Vervoerspas

Voor deelname aan het Wmo-ver­voer hebt u een vervoerspas nodig. U kunt een aanvraagformulier voor een vervoerspas opvragen bij de gemeen­ten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, telefoon 14 0180. U kunt het formulier ook ophalen en invullen op het gemeentehuis. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Tijden

U kunt het hele jaar, zeven dagen per week (ongeacht zon- en feestdagen), gebruik maken van het Wmo-ver­voer. U kunt reizen van 08:00 tot 01:00 uur. De laatst mogelijke vertrek­tijd bij het vertrekadres is 01:00 uur.

Vaste ritten

Het is mogelijk om vaste ritten aan te melden. Regelmatig terugkerende ritten kunt u voor maximaal één jaar vooruit, in één keer reserveren.

Prioriteitsrit

Wanneer u naar een huwelijk, reli­gieuze viering, theater of begrafenis moet, of u wilt de aansluiting van het openbaar vervoer halen, kunt u bij het reserveren van de rit melden dat het om een prioriteitsrit gaat. U hebt dan de zekerheid dat u op tijd aanwe­zig bent. Deze ritten boekt u minimaal 24 uur van te voren.

Als u een prioriteitsrit boekt voor een aansluiting op het openbaar vervoer en de regiotaxi is te laat, dan wordt u zonder extra kosten naar het eerst­volgende aansluitpunt van het open­baar vervoer gebracht. Dit is het punt waar de aansluiting ook daadwerke­lijk gehaald kan worden.

Vervoersgebied

U kunt gesubsidieerd reizen in een straal van 20 kilometer gerekend van­af het huisadres. Binnen dit gebied mag de retourrit ook naar een an­der adres gaan. Er is geen minimale reisafstand.

Meer dan 20 km

Is uw rit buiten de straal van 20 ki­lometer vanaf uw woonadres, dan betaalt u het commerciële tarief aan Munckhof. Een andere mogelijkheid is de reisservice van Valys, telefoonnummer 0900 - 9630 en voor doof en slechthorenden 0900 - 8410.

Doorreizen

U kunt doorreizen binnen uw eigen gemeente, zonder eerst weer terug te moeten naar uw huisadres.

Maximaal 2.000 km gesubsidieerd reizen

Wanneer u geen indicatie heeft voor een andere vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, of een per­soonsgebonden budget (PGB) kunt u met een vervoerspas per kalender­jaar maximaal 2.000 kilometer gesub­sidieerd reizen. Wanneer u een indicatie heeft voor een andere vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, of een per­soonsgebonden budget (PGB) kunt u met een vervoerspas per kalender­jaar maximaal 1.000 kilometer gesub­sidieerd reizen.

Bagage

Het is alleen toegestaan om handbagage mee te nemen in de regiotaxi.